نظر شما درباره وب سایت کنجوران سفلی چیست؟
(59%) 59
عالی
(21%) 21
خوب
(2%) 2
متوسط
(11%) 11
ضعیف
(7%) 7
بسیار ضعیف

تعداد شرکت کنندگان : 100